SVVK Trust’s

Kalmathada Pujya Shri Virupaksha Shivacharya Ayurvedic Medical College and Hospital

Manvi – 584 123.

FACULTY

OUR FACULTY

Dr.Jeevaneshwarayya

Dr Narayan S

Dr.Hiremath Shivarajaodeyar

Dr Sumangala H M

Dr.Suresh Rao Deshpande

Dr.Sunitha

Dr.Pushpalatha T

Dr.M Pruthvi Kumar

Dr.Pavanraj

Dr.Vikramaditya Jangir

Dr.Vishweshwarayya Math

Dr.Rakeshkumar Gujar

Dr.Deepti A Kurubar

Dr.Hampamma

Dr.Ashwini B D

Dr.Shrikanth Kulkarni R

Dr.Sharanamma

Dr.Vyjayanthi B

Dr.Shilpa

Dr.Pramod M

Dr.Rakhi

Dr.Rajeshwari M S

Dr.Samantri Jyothi

Dr.Farahatanaz

Dr.Sushmitha Bakale

Dr.Abuzuber

Sri.Sharanabasava R B

Dr.Priyanka

Dr.Venkata Narendra M

Dr.Remya A K

Dr.Shrikanta

Mr.SiddanaGowda

Mr.Annadanayya