SVVK Trust’s

Kalmathada Pujya Shri Virupaksha Shivacharya Ayurvedic Medical College and Hospital

Manvi – 584 123.

FACULTY

OUR FACULTY

Dr.VEDAMURTHY HIREMATH

Dr.SUMANGALA H M

Dr.NARAYAN S

Dr.SHIVARAJ ODEYAR

Dr.SUNITHA

Dr.ANIL KUMAR GARIDI

Dr.SAMMAIAH B

Dr.VAJRA RAO SONGA

Dr.GOVINDAMMA MADALA

Dr.PRUTHVI KUMAR

Dr.POORNIMA PATIL

Dr.AMIT ALI RAKKASAGI

Dr.NINGAMMA MYAGERI

Dr.ASHOK

Dr.VIKRAM

Dr.PAVANRAJ

Dr.VIDYARANI

Dr.NAGARATHNA

Dr.VIDYASHREE

Dr.VIKRAMADITYA JANGIR

Dr.SHILPASHREE K H

Dr.NANDA

SRI SUBRAY BHAT

Dr.AMARESHAPPA

Dr.SHILPA KOTAGI

Dr.SHRIKANTH KULKARNI

Dr.SRUJANA

Dr.SHARANAMMA

Dr.SHRUTI

Dr.VAIJAYANTHI

Dr.SHILPA M

Dr.PRAMOD M

Dr.MANJUNATH K S

Dr.SONIKA

Dr.RAKHI

Dr.RAJESHWARI M S

Dr.VISHWESHWARAYYA
MATH

Dr.Kamble Sujata

Dr.Ashwii B D